Privacyverklaring

Privacyverklaring – Best Deals Today

Bij Best Deals Today doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. Deze privacyverklaring biedt informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Best Deals Today, hierna Best Deals Today, wij of ons. Wij streven ernaar dat u zich veilig voelt wanneer we uw gegevens verzamelen of delen en daarom willen wij dat u op de hoogte bent van hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en bewaren en de keuzes die voor u als betrokkene beschikbaar zijn. Als zodanig gaat deze privacyverklaring over hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens van klanten van Best Deals Today (de Privacyverklaring). De Privacyverklaring is van toepassing op de Best Deals Today-website, evenals uw gebruik van of toegang tot een van onze onlineservices en onze webshop.

Uw gebruik van onze website en services (de Services) en elk geschil over privacy is onderworpen aan deze Privacyverklaring en elk van de toepasselijke algemene voorwaarden voor het gebruik van onze services.

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en met of zonder specifieke kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Mogelijk zal dit moeten gebeuren in het geval van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, online services of wanneer de toepasselijke wetgeving wordt gewijzigd. We raden u daarom aan deze Privacyverklaring regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen.

 1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten door Best Deals Today en eventueel andere personen die in aanraking komen met Best Deals Today. Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op alle persoonlijke gegevens van klanten die door ons worden opgeslagen en/of verwerkt op een server in de EU. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van gegevens van werknemers in het kader van hun dienstverband of opdrachtrelatie bij Best Deals Today.

Bij het verwerken van persoonsgegevens van betrokkenen in de EU in verband met onze Services, fungeert Best Deals Challenge zowel als verwekingsverantwoordelijke en als gegevensverwerker. Wanneer Best Deals Challenge het doel en de manier van verwerking van uw persoonlijke gegevens bepaalt, wordt Best Deals Today beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke. We passen een vergelijkbare aanpak toe voor het beschermen van uw persoonlijke gegevens, ongeacht of we optreden als verwerkingsverantwoordelijke of gegevensverwerker.

Best Deals Today streeft ernaar uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, ongeacht uw locatie en waar we de gegevens verwerken. Evenzo streven we ernaar het juiste beveiligingskader te bieden bij het overdragen van uw gegevens buiten de EEA.

 1. Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom?
 • Om u de functionaliteiten van onze website te bieden en voor het technisch en functioneel beheer hiervan.
 • Wat houdt dit doel in?

Van iedereen die onze website bezoekt en gebruikt, verwerken we technische gegevens om u alle functionaliteiten van onze website te kunnen bieden en om de beheerders van onze website in staat te stellen de prestaties van onze website te beheren en te verbeteren. Als u gegevens, zoals uw locatie, op onze website invoert, om relevante informatie en functionaliteiten te ontvangen, verwerkt Best Deals Today deze gegevens om u de gevraagde informatie of functionaliteiten te verstrekken. Verder verwerken wij uw persoonlijke gegevens zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat te configureren. Ten slotte gebruikt Best Deals Today cookies op haar website om ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk informatie van onze website kunt ophalen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons gerechtvaardigd belang. We doen dit om onze algehele marketing- en communicatie-inspanningen te verbeteren en belangrijke belanghebbenden te informeren.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij alle persoonlijke gegevens die u zelf op onze website hebt ingevoerd, of die worden gegenereerd door de functies beschreven onder (i), waaronder uw IP-adres en de internetbrowser die u gebruikt. Bovendien maken we gebruik van Google Analytics om de pagina’s die u op onze website hebt bezocht, uw klik- en surfgedrag en de duur van uw sessie te registreren, maar op een manier die niet te herleiden is tot een individuele persoon.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren hiervoor verzamelde persoonsgegevens maximaal 1 jaar. Na deze periode zullen we uw persoonlijke gegevens permanent uit onze systemen verwijderen.

 • Om u toe te staan contact met ons op te nemen of contact met ons op te nemen (bijv. Op sociale media)

 

 • Wat houdt dit doel in?

Best Deals Today onderhoudt actieve accounts op verschillende sociale mediaplatforms. Wanneer u via een van deze platforms contact met ons opneemt, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw vragen te beantwoorden, te reageren op de berichten of verzoeken en vervolgens contact met u op te nemen met betrekking tot campagnes die we vanaf dat moment mogelijk via deze platforms uitvoeren.

Wanneer u op een van de knoppen op onze website klikt om contact met ons op te nemen, verwijzen we u bovendien naar de website of app van de betreffende derde partij, of dit nu uw e-mailprovider of een platform voor sociale media is. Meer informatie hierover kunt u lezen onder Cookies.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Communicatie met (potentiële) klanten is van vitaal belang voor ons bedrijf. Het kan ook onze algemene marketing- en communicatie-inspanningen verbeteren.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit specifieke doel verwerken we via het communicatiekanaal dat u hebt gekozen om verbinding met ons te maken. We verwerken de persoonlijke gegevens die u heeft gebruikt om verbinding met ons te maken en ervoor heeft gekozen om aan Best Deals Today te verstrekken. Dit omvat uw (gebruikers) naam, adres, e-mailadres, geslacht en eventuele aanvullende persoonlijke gegevens die u in uw bericht hebt opgenomen.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren deze verzamelde gegevens maximaal 10 jaar. Na deze periode zullen we al deze gegevens permanent uit onze systemen verwijderen.

 • Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten

 

 • Wat houdt dit doel in?

Als u contact met ons opneemt op ons kantoor, via een contactformulier of contact opneemt met een van onze medewerkers in welke vorm dan ook, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of om een klacht af te handelen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. In dit geval wordt het gerechtvaardigde belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Best Deals Today over uw vraag of klacht en alle andere persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of uw klacht te behandelen.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om uw verzoek uit te voeren of de klacht af te handelen, plus maximaal 1 maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

 • Om te zorgen voor de juiste handhaving en eerbiediging van uw rechten opgenomen in deze Privacyverklaring

 

 • Wat houdt dit doel in?

Als gevolg van de rechten die u hebt als individu wiens persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt, welke te vinden zijn in Sectie 7 van deze Privacyverklaring, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband met deze rechten uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens registreren om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigde belang dat we hebben, is dat we van plan zijn om uw keuzes te respecteren en daarom willen we ervoor zorgen dat als u uw recht om te vergeten uitoefent, we nooit meer contact met u opnemen voor welk doel dan ook.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken we contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Vanwege de aard van dit doel moeten we deze gegevens voor een onbeperkte periode bewaren.

 

 • Voor het verwerken van uw bestelling

 

 • Wat houdt dit doel in?

We gebruiken persoonlijke gegevens voor het aangaan van relaties met (potentiële) Best Deals Today-klanten en voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen onder het contract dat we met klanten hebben. Wij verwerken uw persoonsgegevens onder andere voor administratieve doeleinden, zoals het verzenden van facturen. De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat een klant een bestelling doet.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

We verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons contract met u en gerechtvaardigd belang. We doen dit op basis van het contract dat u bent aangegaan met Best Deals Today met betrekking tot de levering van de specifieke service tussen u en Best Deals Today. Ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens te verwerken vloeit voort uit onze intentie om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (bezorg)adres, telefoonnummer en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum, betalings- en kredietinformatie, belastinginformatie, bestelgeschiedenis en andere gegevens die in onze database zijn opgeslagen met alle relaties van Best Deals Today.

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden tot 7 jaar bewaard na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 • Voor relatiebeheer en marketing

 

 • Wat houdt dit doel in

Best Deals Today kan de informatie in de database met contractuele relaties mogelijk gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen en om klantenservice te bieden en accountbeheer uit te voeren. We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeken en marketingstrategieën.

 • Welke rechtsgrond rechtvaardigt de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

 

 • Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doel?

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren, betalingsinformatie, bestelgeschiedenis en correspondentie met ons.

 

 • Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 1. Cookies

Best Deals Today maakt gebruik van cookies bij het aanbieden van haar diensten. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat op de harde schijf van een computer kan worden opgeslagen. De cookies van Best Deals Today zijn slechts tijdelijk, niet permanent en bevatten geen persoonlijke gegevens.

Functionele cookies – Best Deals Today gebruikt een cookie om te zien of een bezoeker van onze website de cookies op onze website accepteert of niet. Deze functionele cookie registreert uw toestemming.

– Kenmerken: deze cookie is van Best Deals Today en wordt automatisch na 1 maand verwijderd.

– Delen: deze informatie wordt niet gedeeld met derden.

Analytics-cookies – Onze website houdt bezoekersrecords en statistieken bij, zoals de meeste bezochte pagina’s. Hiermee kan Best Deals Today de lay-out van de website optimaliseren. Hiertoe gebruiken we Google Analytics en gebruiken we deze gegevens om onze website te verbeteren, statistieken samen te stellen en de populariteit van verschillende aspecten van onze website te meten. Best Deals Today gebruikt deze gegevens in geaggregeerde vorm en kan daarom niet worden herleid tot een computer of individu. Om dit te voorkomen, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites Google Analytics informeren over uw bezoeken.

– Kenmerken: deze cookie is van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

– Delen: Google deelt geen anonieme gegevens met derden.

Facebook-cookies – Onze website maakt gebruik van Facebook Pixel. Deze cookie wordt geplaatst door Facebook. Hiermee kunnen we doelgroepen meten, optimaliseren en opbouwen voor advertentiecampagnes die op Facebook worden getoond. Het stelt ons in het bijzonder in staat om te zien hoe onze gebruikers tussen apparaten schakelen wanneer ze onze website en Facebook bezoeken.

– Kenmerken: deze cookie is van Facebook

– Delen: Facebook deelt deze informatie wel met derden.

U kunt uw browser instellen om u te informeren zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Hierdoor is het mogelijk dat onze websites niet optimaal functioneren.

 1. Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

 

Best Deals Today doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en heeft hiertoe de nodige stappen gezet. Alleen onze medewerkers, stagiaires en vrijwilligers hebben toegang tot persoonlijke gegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een ontvanger in een land buiten de EEA of waar geen adequaat niveau van bescherming van persoonlijke gegevens is voorzien, zal Best Deals Today maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens ook in die landen adequaat worden beschermd, zoals het aangaan van de EU-standaardcontractbepalingen met deze derde partijen.

Best Deals Today deelt alleen persoonlijke gegevens met derden als het nodig is om het toepasselijke doel te dienen zoals hierboven uiteengezet. Wanneer een derde partij uw persoonlijke gegevens verwerkt, kan dit alleen volgens de instructies van Best Deals Today. Ze fungeren daarom als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden met toegang tot uw persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben geïmplementeerd om ons beoogde niveau van privacy en beveiliging te handhaven. We sluiten de noodzakelijke overeenkomst met de gegevensverwerking, waarbij we verplichtingen opnemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt zodat de gegevensverwerker zijn plicht om diensten aan ons te verlenen kan vervullen.

In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht.

 1. Beveiliging

 

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. Op deze manier zorgen we ervoor dat de persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor die specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie, en daarom alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Daarnaast hebben we maatregelen geïmplementeerd om uw veilige bezoek aan en gebruik van onze websites te garanderen. Hiermee voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten.

Best Deals Today heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te signaleren, te rapporteren en af ​​te handelen. In het geval dat zich echter een datalek voordoet, zal Best Deals Today, zonder onnodige vertraging, en waar mogelijk, niet later dan 72 uur na kennis te hebben genomen, de inbreuk op de persoonlijke gegevens melden aan de relevante Autoriteit voor gegevensbescherming.

 1. Toegang tot, correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens

 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U hebt ook het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Best Deals Today. Ten slotte hebt u het recht om u een bestand te laten toesturen met details over welke van uw persoonlijke gegevens we hebben opgeslagen. U kunt ons een verzoek sturen om een ​​dergelijk bestand schriftelijk te ontvangen. Elk verzoek is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving, wat betekent dat we de persoonlijke gegevens mogelijk moeten bewaren.

We willen u ook informeren en eraan herinneren dat u een formele klacht kunt indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Best Deals Today, wilt dat uw persoonlijke gegevens worden vergeten, uw eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens wilt intrekken, of als u een ander verzoek hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u op elk moment een verzoek aan:

Best Deals Today

Van Reedeweg 5

3927BS Renswoude

info@bestdealstoday.nl

Externe links

Onze website kan soms links naar andere websites weergeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Privacyverklaring dat deze andere website hanteert, noch voor de inhoud ervan. Wij adviseren u om uzelf te informeren door de Privacyverklaring op deze websites te lezen.

Nog vragen?

Als u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft of als u suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud, kunt u altijd contact met ons opnemen via: info@bestdealstoday.nl